Shifting Realities – co to jest?

shift realities
Wygląd, supermoce, przyjaźnie z innymi ludźmi – to wszystko może być pod kontrolą człowieka, który decyduje się na tę podróż | fot.: stock.adobe.com

Wśród nastolatków rośnie moda na tzw. shifting realities. Filmiki pojawiają się na popularnej wśród tej grupy aplikacji TikTok, pozwalając na poznanie zupełnie nowego świata. Dzięki tej propozycji ludzie na całym świecie uświadamiają sobie, że można obudzić się w innym świecie, zaprogramowanym według naszych potrzeb za sprawą naszego umysłu. W jaki sposób?

Shifting Realities – co to jest?

Kontrowersyjna koncepcja tłumaczona jest jako zmieniająca się rzeczywistość. Choć obecna rzeczywistość jest, jedyną, którą znamy, można także stworzyć własną. Osoby, które stworzyły ten trend silnie inspirują się nauką. Według Gale Encyclopedia of Science w chemii I prawo termodynamiki, inaczej prawo zachowania energii, wskazuje, że energii nie można tworzyć ani niszczyć, co pozwala twierdzić, że  każdy obserwowany obiekt jest czystą energią. Podobnie jak myśli i uczucia, dlatego wszystko, o czym myślimy, współistnieje we wszechświecie. Łatwo zatem wysnuć prosty wniosek, że jeśli wszystko istnieje, to dotyczy to także wszystkiego, o czym tylko można zamarzyć. Wystarczy tylko ukierunkować swoją świadomość na konkretne przedmioty i możliwości.

Warto przeczytać!  Wprowadzenie do korzystania z Microsoft Office

Shifting Realities – jak wpływać na swoją świadomość?

Do zmiany świadomości nie potrzeba żadnego przygotowania. Cały czas modyfikujemy rzeczywistość, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Życie można odnieść do filmu, w którym wszystko odbywa się poklatkowo. Człowiek w swoim życiu ma wpływ na następne klatki. Te mini-zmiany pokazują, co to znaczy świadomie zmienić rzeczywistość. Wystarczy zaledwie ułamek sekundy, aby następna klatka filmu prezentowała się zupełnie inaczej. Dzięki zrozumieniu tej analogii można osiągnąć duże sukcesy. Wyjaśnia to także akt, dlaczego nie są potrzebne dodatkowe przygotowania. Aby jednak osiągnąć jasno zamierzony cel, rekomenduje się przygotowanie scenariusza rozumianego jako miejsce, w którym zapisane są informacje o pożądanej rzeczywistości. Im więcej zapisanych danych, tym łatwiej osiągnąć pożądaną rzeczywistość. Wygląd, supermoce, przyjaźnie z innymi ludźmi – to wszystko może być pod kontrolą człowieka, który decyduje się na tę podróż. Niektórzy ludzie twierdzą jednak, że zarówno świadome śnienie, jak i zmienianie rzeczywistości to tak naprawdę te same rzeczy. Niemniej, świadome śnienie to uświadamianie sobie tego, że podczas snu mamy kontrolę nad przebiegiem zdarzeń. Stan mija jednak w momencie przebudzenia i nie ma żadnego wpływu na otaczającą rzeczywistość. Różnica między nimi polega na tym, że aktywowanych jest wszystkich pięć zmysłów, co zwiększa wrażenie realności przeżyć. Wiele osób zastanawia się jednak, czy jest to w pełni bezpieczne zjawisko? Z całą pewnością nie może spowodować fizycznych urazów czy innych uszkodzeń, ale dla wielu osób może być świetnym sposobem na ucieczkę z otaczającego ich świata i przeniesienie się w świat marzeń i fantazji, które sprawiają, że nie trzeba konfrontować się z bieżącymi problemami i zdarzeniami. To jedno z zagrożeń, które dotyczy szczególnie młodych ludzi.

Warto przeczytać!  Mastodon - portal społecznościowy, który wraca do łask

FAQ

Czy praktykowanie shifting realities może wpłynąć na codzienne funkcjonowanie?

Osoby angażujące się w shifting realities mogą doświadczać zmian w postrzeganiu rzeczywistości, co potencjalnie może wpłynąć na ich codzienne funkcjonowanie, koncentrację lub relacje z innymi. Istotne jest monitorowanie, czy i w jakim stopniu te praktyki wpływają na życie codzienne, aby zapewnić równowagę między światem wewnętrznym a zewnętrznym.

Czy istnieją jakieś naukowe badania potwierdzające skuteczność lub wpływ shifting realities?

Aktualnie brak jest szeroko zakrojonych, uznanych naukowo badań dotyczących shifting realities, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić skuteczność tej praktyki lub jej wpływ na psychikę i ciało. Wiele informacji na ten temat pochodzi z anegdotycznych relacji i nie zostało potwierdzonych przez naukową weryfikację.

Warto przeczytać!  Nanotechnologia w medycynie: małe rozwiązania, wielkie możliwości

Jakie są długoterminowe skutki praktykowania shifting realities?

Długoterminowe skutki shifting realities nie są jeszcze w pełni zrozumiałe, ze względu na brak długotrwałych badań i analiz. Potencjalne skutki mogą zależeć od indywidualnej psychiki użytkownika, częstotliwości praktykowania oraz sposobu, w jaki te doświadczenia są integrowane z życiem codziennym. Ważne jest, aby osoby praktykujące były świadome możliwych ryzyk i prowadziły refleksję nad wpływem tych praktyk na ich życie.

IIM