Czym jest częściowy dział spadku?

częściowy podział majątku
Częściowy dział spadku może zostać przeprowadzony w drodze umowy zawartej pomiędzy wszystkimi spadkobiercami | fot.: stock.adobe.com

Dział spadku, co do zasady, powinien obejmować wszystkie jego składniki. W niektórych przypadkach istnieje jednak możliwość wyłączenia poszczególnych składników ze spadku i podział pomiędzy spadkobierców jedynie pozostałych elementów. W jakich sytuacjach może mieć miejsce częściowy dział spadku? 

Czym jest częściowy dział spadku?

Częściowy dział spadku polega na tym, że pewien element wyłącza się z ogólnego majątku, który pozostaje do podziału pomiędzy spadkobierców. Wyłączenia tego może dokonać sąd, na podstawie wydanego przez siebie wyroku. Nie ma możliwości, aby to spadkobiercy decydowali, które składniki majątku będą dzielone, a które pozostaną wyłączone. Co istotne, poszczególnych elementów nie można wyłączyć bez przyczyny, bowiem prawo jasno wskazuje na to, że majątek należy podzielić w całości. Przesłanką do wyłączenia poszczególnego składnika majątku może być jego niepewna sytuacja prawna, fakt, iż znajduje się on poza granicami kraju, czy też to, że jego użytkowanie jest czasowo bądź całkowicie niemożliwe. 

Warto przeczytać!  Wakacje kredytowe – kto może skorzystać, do kiedy złożyć wniosek w banku?

O czym należy pamiętać, przeprowadzając częściowy dział spadku?

Częściowy dział spadku może zostać przeprowadzony w drodze umowy zawartej pomiędzy wszystkimi spadkobiercami. Co istotne, musi tutaj występować pełna zgoda co do tego, że dany składnik majątku ma być z podziału wyłączony. W dalszym ciągu pozostaje on jednak współwłasnością wszystkich spadkobierców. W każdej chwili możliwe jest przeprowadzenia działu spadku w pozostałej części, która wcześniej została z niego wyłączona. Warto jednak mieć na uwadze, że sąd nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na częściowy podział spadku. Może to zrobić, jeśli zachodzą istotne przesłanki do tego, aby wyłączyć konkretny składnik majątku z podziału spadku. 

Częściowy podział spadku, a odpowiedzialność za długi

Z prawnego punktu widzenia, częściowy podział spadku nie jest sposobem na to, aby uniknąć spłacania długów po spadkodawcy. Spadek przyjmuje się bowiem wraz z dobrodziejstwem inwentarza, a więc i z długami. Z ważnych przyczyn dług można by było co prawda wyłączyć z podziału spadku, jednak najczęściej sądy nie wyrażają na to zgody, bowiem dopatrują się ucieczki przed spłatą zobowiązań. Jeśli więc spadek w znacznej części składa się z długów, a spadkobiercy chcą uniknąć spłacania ich, to zmuszeni będą zrzec się spadku w całości. Niestety, zazwyczaj poszczególne sytuacje są bardzo problematyczne i niejasne, dlatego w razie potrzeby warto skontaktować się z prawnikiem, który pomoże znaleźć rozwiązanie problemu. Pomoc prawnika może być również konieczna, jeśli chcemy przekonać sąd, że istnieją przesłanki, aby doszło do częściowego, a nie całościowego podziału spadku pomiędzy spadkobierców.

Warto przeczytać!  Kwiaty bezpieczne dla kota - sprawdź czy masz je w swoim domu!

Częściowy dział spadku może zostać przeprowadzony jedynie wtedy, gdy zajdą ku temu ważne przesłanki. W przeciwnym razie spadek należy przyjąć wraz z dobrodziejstwem całego inwentarza bądź całkowicie odrzucić. Co istotne, aby częściowy dział spadku mógł zostać przeprowadzony, należy uzyskać zgodę wszystkich spadkobierców. 

DTK