Ważne zmiany w umowach o pracę

umowa o pracę
W nowym, 2023 roku, dojdzie do ważnych zmian w kontekście zawierania umów o pracę | fot.: stock.adobe.com

Pewne zmiany nastąpią w umowach o pracę, wraz z początkiem nowego, 2023 roku. Jak będą wyglądać te zmiany i czego będą dotyczyć? Więcej informacji na ten temat będą mogli znaleźć Państwo w poniższym artykule!

Inne wytyczne w okresach wypowiedzenia

Większość osób, z którymi pracodawca decyduje się podjąć współpracę, na początku dostają umowę na czas próbny. Trwa ona najczęściej trzy miesiące i posiada wszystkie elementy klasycznej umowy o pracę. Niekiedy dochodzi wówczas do sytuacji, że szef danej firmy decyduje się nie zatrudniać pracownika, któremu na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, przysługuje dwa tygodnie tzw. okresu wypowiedzenia. 

To właśnie czas umów na okres próbny zostanie zmieniony w nowym, 2023 roku. Czas trwania będzie ściśle powiązany od rodzaju i specyfiki umowy, jaka ma zostać zawarta po przepracowaniu przez pracownika okresu próbnego w danym przedsiębiorstwie:

Warto przeczytać!  Jak załatać domowy budżet? Kilka słów o pracy dodatkowej

 – taki okres próbny nie będzie mógł trwać dłużej niż miesiąc, w momencie gdy pracodawca ma zamiar podpisać z takim pracownikiem umowę, której określony w niej czas będzie dłuższy niż sześć miesięcy

– jeśli chodzi o umowę o pracę, której długość wynosi od sześciu do dwunastu miesięcy,  w tym momencie okres próbny dla takiego pracownika nie będzie mógł być dłuższy niż dwa miesiące

– w momencie, w którym pracodawca, po przepracowaniu okresu próbnego będzie chciał podpisać ze swoim nowym pracownikiem umowę na okres dłuższy niż rok, bądź też prolongować kontrakt na czas nieokreślony, w takim momencie okres próbny w danym przedsiębiorstwie będzie wynosił trzy miesiące

Dojdzie do zrównania umów na czas określony i czas nieokreślony

Obecnie w wielu przedsiębiorstwach, właściwie w zdecydowanych ich większościach, po przepracowanym okresie próbnym można spodziewać się dostania dwóch rodzajów umów o pracę. Będzie ona albo na czas określony – dwóch lub trzech lat, albo będzie ona zawarta na czas nieokreślony. 

Warto przeczytać!  O czym koniecznie trzeba wiedzieć, aby założyć i prowadzić sklep internetowy?

W nowym, 2023 roku, dojdzie do ważnych zmian w kontekście zawierania umów o pracę. Jedna z nowelizacji będzie dotyczyć właśnie umów o pracę – zarówno tych na czas określony, jak i na czas nieokreślony. W nowym roku dojdzie, poprzez nowo obowiązujące przepisy, do zrównania na wielu płaszczyznach umów na czas określony i na czas nieokreślony. Poprzez nowe dyrektywy, pracodawca będzie musiał uzasadnić wypowiedzenie umowy pracownikowi, który jest w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę na czas określony. Do tej pory, tego typu “przywilej” przysługiwał tylko pracownikom, którzy w poszczególnych firmach są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Inną znaczącą zmianą, do której dojdzie w nowym roku, będzie kwestia zmiany formy zatrudnienia. Pracownicy będą posiadać prawo, żeby zwrócić się do swojego szefa z wnioskiem o zmianę formy zatrudnienia. Jedyny istotny warunek, jaki będzie musiał spełnić pracownik ubiegający się o zmianę, to przepracowanie w danym przedsiębiorstwie więcej niż sześć miesięcy. Pracodawca, w miarę możliwości, powinien zaakceptować prośbę swojego pracownika. 

Warto przeczytać!  Niezbędne, ciekawe, nowoczesne – gadżety i akcesoria idealne do pracy grafika komputerowego

ŁSO