Budowa domu w 2022 i 2023 roku – o czym warto pamiętać?

budowa domu
Przepisy te wciąż ulegają zmianom, dlatego warto śledzić je na bieżąco i odpowiedzialnie podejść do kwestii związanych z budową budynku mieszkalnego | fot.: stock.adobe.com

Budowa własnego domu to marzenie każdego z nas. Jest to cel, który ustala sobie większość ludzi, którzy pragną założyć rodzinę. Nie jest to jednak takie proste. Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego wiąże się z szeregiem norm i przepisów, które musimy przestrzegać. Nie wystarczy więc wyłącznie być właścicielem działki budowlanej, by móc wybudować na niej co nam się podoba. Jakich więc przepisów musimy koniecznie przestrzegać, chcąc wybudować dom w 2022 i 2023 roku? Dowiecie się Państwo z poniższego tekstu.

Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Jest to najważniejszy dokument, który należy sprawdzić lub uzyskać przed przystąpieniem do procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego opracowuje gmina, właściwa co do działki budowlanej, którą posiadamy. Plan miejscowy określa warunki zabudowy, jakie mają być spełnione na określonym terenie. Gminy nie zawsze opracowują plan miejscowy, wtedy niezbędne jest wystąpienie do niej o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przypisanych konkretnie pod naszą działkę. Te dwa dokumenty, każdy z osobna, określi nam, co możemy postawić na naszej działce i jakie warunki muszą zostać spełnione, by móc legalnie użytkować nasz budynek.

Warto przeczytać!  Podstawy kompostowania: jak stworzyć własny kompostownik

Dom na zgłoszenie czy na pozwolenie na budowę, jakie możliwości daje ustawa Prawo budowlane?

Ustawodawcy dają nam dwie, a w zasadzie obecnie trzy formy ubiegania się o możliwość postawienia własnego domu. Pierwszą z nich i najczęściej stosowaną jest pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę wydaje Starosta w formie decyzji administracyjnej. Jest to najdłuższa forma uzyskiwania zgody, ale i najbardziej bezpieczna, ponieważ uzyskujemy zgodę w formie decyzji. Drugą formą jest dokonanie zgłoszenia budowy. Możemy to zrobić, gdy planujemy postawić wolnostojący budynek mieszkalny, a warunkiem jest to, że obszar oddziaływania w całości mieścił się będzie na działkach, na których został zaprojektowany. Trzecią, dość nową formą, bo dostępną od początku 2022 roku, jest budowa budynku wolnostojącego o maksymalnie dwóch kondygnacjach nadziemnych z ograniczeniem powierzchni do 70 metrów kwadratowych. Jest to najprostsza z możliwych form. Jednak w tym przypadku musimy pamiętać, że z tej możliwości możemy wyłącznie skorzystać, gdy nie planujemy w najbliższej przyszłości sprzedawać nowo wybudowanego domu. 

Warto przeczytać!  Telewizory OLED i QLED – co oferują, czym się różnią i na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?

W każdym z tych przypadków będziemy zobligowani do złożenia projektu budowlanego w trzech egzemplarzach w Starostwie Powiatowym. Projekt zagospodarowania terenu musi być sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, natomiast projekt architektoniczno-budowlany musi zostać albo wykonany przez tę osobę, albo przynajmniej zaadoptowany do warunków miejscowych.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projektant wykonujący nam projekt budowlany odpowiada za projekt i składa oświadczenie, że projekt został wykonany zgodnie z ustawą Prawo budowlane i rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie. Dokumenty te są najważniejsze podczas uzyskiwania pozwolenia na budowę lub dokonywania zgłoszenia. Organy administracji architektoniczno-budowlanej sprawdzają nasz projekt w oparciu właśnie o nie. Znajdują się w nich wszelkie przepisy, jakie musi spełniać każdy budynek, aby mógł prawidłowo funkcjonować. 

Warto przeczytać!  Oryginalne i niebanalne wnętrza w stylu loftowym dla miłośników surowych i pozbawionych przepychu pomieszczeń mieszkalnych

Przystępując do budowy naszego wymarzonego domu, musimy pamiętać o tych podstawowych przepisach wymienionych powyżej. Prawo budowlane, warunku techniczne, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie oraz plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy, będą decydowały o tym, czy w ogóle postawienie naszego budynku będzie możliwe. Przepisy te wciąż ulegają zmianom, dlatego warto śledzić je na bieżąco i odpowiedzialnie podejść do kwestii związanych z budową budynku mieszkalnego.

API