Rozwód kościelny – co trzeba wiedzieć?

rozwód kościelny
Do rozwodu kościelnego może dojść tylko w ściśle określonych okolicznościach | fot.: stock.adobe.com

Rozwodem kościelnym nazywa się unieważnienie małżeństwa kościelnego. Jest to długotrwały i dość skomplikowany proces. Otrzymanie rozwodu kościelnego jest możliwe tylko w okolicznościach zdefiniowanych przez Kodeks prawa kanonicznego. Jak go otrzymać? Co trzeba wiedzieć o rozwodzie kościelnym? Podpowiadamy!

Powody rozwodu kościelnego

Do rozwodu kościelnego może dojść tylko w ściśle określonych okolicznościach. Jeśli do nich dojdzie, małżeństwo zostaje uznane za nieważne.

Rozwód kościelny możemy otrzymać, jeśli doszło do przeszkód zrywających. Zalicza się do nich:

  • Wiek – małżeństwo jest nieważne, jeśli mężczyzna nie ukończył 16 lat, a kobieta 14
  • Niezdolność do współżycia płciowego
  • Zawarcie kościelnego związku małżeńskiego w przeszłości z inną osobą
  • Przeszkoda różnej religii – oznacza to, że jeden z małżonków nie został ochrzczony w kościele katolickim
  • Święcenia
  • Uprowadzenie
  • Zabójstwo poprzedniego małżonka/ki osoby, z którą zostało zawarte małżeństwo
  • Pokrewieństwo, pokrewieństwo prawne lub powinowactwo w linii prostej
  • Przyzwoitość publiczna
Warto przeczytać!  Modne prezenty pod choinkę w tym roku!

Powodem do otrzymania rozwodu kościelnego może być także wady dotyczące zgody małżeńskiej. Zaliczyć można do nich m.in. przymus, brak rozeznania co do obowiązków i praw małżeńskich czy niewystarczające używanie rozumu.

Rozwód kościelny można również uzyskać, jeśli nie spełniliśmy form dotyczących zawarcia małżeństwa. Formy te są określone przez Kościół Katolicki.

Jak otrzymać rozwód kościelny?

Uzyskanie rozwodu kościelnego to dość długi proces. Trwa on około 2 lat. Decydując się na rozwód kościelny, musimy więc uzbroić się w cierpliwość.

Rozwód kościelny rozpoczyna się od złożenia skargi powodowej we właściwym sądzie kościelnym. Skarga ta jest przesyłana przez sąd do pozwanego małżonka, aby mogły się w niej znaleźć stanowiska dwóch stron. Na podstawie skargi sąd stwierdza, jaka może być podstawa chęci unieważnienia małżeństwa.

Warto przeczytać!  Zespół Otella: Gdy zazdrość staje się destrukcyjna

Następnym krokiem rozwodu kościelnego jest przesłuchanie małżonków. Odbywa się ono pojedynczo. Małżonkowie są przesłuchiwani przez sędziów i notariusza, ale w przesłuchaniu może uczestniczyć także adwokat kościelny i obrońca węzła małżeńskiego. Pytania zadawane małżonkom są uprzednio przygotowane przez obrońcę węzła małżeńskiego, a następnie zadawane przez notariusza. Prawo do zadawania pytań ma również adwokat kościelny. W większości przypadków konieczne jest także przesłuchanie świadków.

Po przesłuchaniach właściwy sąd kościelny orzeka w sprawie unieważnienia małżeństwa. Z reguły jest to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania małżonków. Sprawa może także mieć miejsce w sądzie właściwym dla miejsca zawarcia małżeństwa.

Ile kosztuje rozwód kościelny?

Koszty rozwodu kościelnego zależne są od wielu czynników. Wpływ na nie ma złożoność sprawy, koszt adwokata kościelnego oraz przyczyna chęci unieważnienia małżeństwa. W większości przypadków koszt ten to kilka tysięcy złotych. Jednak w mniej złożonych sprawach rozwód kościelny może kosztować tylko kilkaset złotych.

Warto przeczytać!  Rozumienie seksualności: jak komunikować swoje potrzeby w sypialni

NDR