O graphicrecording w Polsce

graphic recording
Rysowanie pomaga myśleć, można w ten sposób poukładać sobie najważniejsze informacje | fot.: stock.adobe.com

Graphic Recording jest tworzonym na żywo zapisem konkretnej konferencji, spotkania bądź też warsztatów. Najważniejsze idee oraz myśli zapisywane są w formie rysunkowej oprawy, tak by odbiorca mógł lepiej zrozumieć pewne treści. Graphic Recording pełni kilka zasadniczych funkcji, ważnych ze względu na pracę zespołu, będą to m.in. zbudowanie zaangażowania, zachęcanie do burzy mózgów, prowadzi do istotnych wniosków, pozwala dostrzec szerszy obraz, pomaga w zapamiętywaniu treści istotnych, zwiększa zasięgi w social media. 

Jak wygląda Graphic Recording w Polsce? 

GR zaczął rozwijać się w Stanach Zjednoczonych od lat 70. XX w., natomiast od kilku jest też obecny w Polsce. Zwykle używa się terminu GR jednakże synonimami mogą być m.in. visual Recording, scribing, graphic harvesting. Graphic facilitation to dziedzina odrębna od GR, która jednak stanowi jego doskonałe uzupełnienie, Zadaniem facylitatora wizualnego jest podsumowanie dyskusji odnośnie danego zagadnienia. 

Warto przeczytać!  Prognozy na 2020 rok – jakie zawody będą najbardziej „w cenie”?

W Polsce istnieje szkoła myślenia wizualnego, jest nią szkoła sketchnotingu. Celem zostania doskonałym, uznanym graphic rekorderem warto korzystać ze szkoleń myślenia wizualnego, z myślografii, sketchnotingu. Najlepsi biorą za dzień pracy ok. 5000- 6000 PLN, jednak należy pamiętać, że opieka nad klientem zaczyna się znacznie wcześniej, gdyż już kilka tygodni wcześniej graphic rekorder zaczyna przygotowania do projektu. Ważna jest znajomość języków obcych, doświadczenie na rynku oraz umiejętność wydobycia z GR jak najwięcej, za jakość przedsiębiorcy chętnie zapłacą, gdyż jest to inwestycja długofalowa. Warto też pamiętać, że graphic rekorder wykonuje pojedyncze infografiki, które są wyceniane różnie, najlepsi biorą 400 PLN. W Polsce ciągle jest to zawód niszowy, dobrych, uznanych, mogących dostarczyć wysokiej jakości produkt graphic rekorderów jest ok.10. 

Warto przeczytać!  Greenwashing: Zasłona dymna współczesnego marketingu

Dlaczego rysowanie notatek jest aż tak ważne i kto korzysta z GR? 

Rysowanie pomaga myśleć, można w ten sposób poukładać sobie najważniejsze informacje. Dzięki temu wzrasta również ważność. W Polsce z GR korzystają nie tylko wielkie przedsiębiorstwa, są to także start upy oraz innowacyjni kreatorzy, którzy wchodzą na rynek z nowym, unikalnym projektem świadomi, że muszą zaistnieć na rynku. Z GR korzystają wszyscy, którzy dostrzegają w nim wartość. Możliwości wykorzystania pracy graphic rekorderów jest sporo, są potrzebni w dzisiejszym świecie, kiedy ilość informacji cały czas się podwaja, natomiast czasu na ich przyswojenie jest coraz to mniej. Rysunki pozwalają nabrać dystansu do omawianych kwestii. 

Podsumowanie 

GR pojawił się w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XX w., od niedawna jest obecny w Polsce a korzystają z niego wszyscy, przekonani o skuteczności, od wielkich korporacji po start upy, niezależnych innowatorów wprowadzających na rynek nowy produkt aż po rodziców zamawiających pojedyncze infografiki by lepiej, skuteczniej skomunikować się z dziećmi. W Polsce cały czas branża dopiero się rozwija, jednak istnieje już szkoła stechnotingu, gdzie mogą uczyć się młode kadry. 

Warto przeczytać!  Ważne zmiany w umowach o pracę

RAD