Rola introwertyzmu i ekstrawertyzmu w kształtowaniu relacji interpersonalnych