Autorem programu jest Jerzy Fornalik, nauczyciel Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Borzęciczkach. Program został opracowany w toku prac renowacyjnych prowadzonych na cmentarzu żydowskim w Koźminie Wielkopolskim. Jego współrealizatorami są od początku nauczyciele: Zbigniew Zakrzewski i Anna Krzemień-Ojak wraz z młodzieżą z gimnazjów i szkół średnich z Sulejówka, Warszawy, Koźmina i Borzęciczek. Wspólne działania są okazją do przełamywania wzajemnych uprzedzeń i schematów myślowych. Pomagają młodzieży w kształtowaniu postaw tolerancji i szacunku dla innych, sprzyjają poznaniu kultury, historii oraz życia codziennego kolegów z innych krajów. Wspólna praca, rozmowy, zabawy pozwalają na bliższe poznanie i wzajemne zrozumienie.

Dotychczas odrestaurowaliśmy cmentarze w: Krzepicach, Dobrodzieniu, Radomsku, Białej, Kłodzku, Kamiennej Górze, Krakowie, Lesku i Brodach na Ukrainie. >>> więcej? kliknij tu! <<<

Program "Antyschematy" otrzymał liczne nagrody m.in.:
1998r. nagroda Fundacji "Shalom",
1998 r. dyplom Ambasady Izraela;
1999 r. medal Komisji Edukacji Narodowej;
2000 r. Medal Korczakowski;
2001 r. nagroda Fundacji Marii i Mariana Baksztów.


Program wspierają:

Fundacja "Wiecznej Pamięci"
Polskie Stowarzyszenie im. J.Korczaka
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
Ambasada Izraela w Polsce
Fundacja Haliny Sroczyńskiej z Opatówka
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Fundacja "Signum"
Annelies i Cor Huijgens z Holandii


Stale współpracują z nami wspierając nas organizacyjnie oraz moralnie : Rivka Parciak i Rina Benari z Izraela.Kontakty:
Jerzy Fornalik (062) 72 17 175
Anna Krzemień-Ojak, e-mail: krzemyki.ojaki@neostrada.pl
e-mail: info@antyschematy.pl