L E S K O    2 0 0 6


   Lesko – to małe bieszczadzkie miasteczko, jeden z najstarszych historycznych grodów na Podkarpaciu. Do dziś widać ślady jego świetnej przeszłości: okazały kościół parafialny z 1530 roku, barokową dzwonnicę, zamek, ratusz, synagogę z XVII wieku...    

   Nasz pobyt trwał tydzień ( od 25 czerwca do 2 lipca), pracowaliśmy na cmentarzu położonym na wzgórzu wśród ogromnych drzew, na skraju miasta. Najstarszy kamienny nagrobek znajdujący się w tej nekropolii pochodzi z 1548 roku!
Udało sie nam uporządkować większą część cmentarza, nasza praca polegała na wycięciu krzaków, skoszeniu trawy, zebraniu śmieci – uporządkowaniu otoczenia nagrobków. Jak zawsze był z nami Jan Jagielski ( reprezentujący zarówno ŻIH jak i Fundację "Wiecznej Pamięci "), autorytet w sprawach dotyczących cmentarzy żydowskich w Polsce, dzielący sie z nami swą wiedzą.