L E S K O    sierpień    2 0 0 5


    Do Leska zparosił nas Urząd Miasta i Gminy. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie podpowiedziała nam podjęcie prac renowacyjnych na tutejszym malowniczo położonym cmentarzu.