K R A K Ó W  - P Ł A S Z Ó W    czerwiec\lipiec    2 0 0 5


    Praca na starym cmentarzu żydowskim znajdującym się na terenie byłego obozu w Płaszowie (od ul. Jerozolimskiej). W ogromnym upale kosiliśmy trawę, wycinaliśmy krzewy odsłaniając miejsce, gdzie niegdyś znajdował się cmentarz żydowski (całkowicie zniszczony przez hitlerowców w czasie II wojny światowej) Byli z nami, jak zwykle, Rina Benari i Jan Jagielski.
Po pracy - zwiedzaliśmy Kazimierz, uczestniczyliśmy w festiwalowych koncertach, promocji książki Sz.Weissa, uroczystym wręczaniu dyplomów dla ludzi zasłużonych w ratowaniu dziedzictwa kulturowego Żydów polskich. W tym roku Ambasador Izraela pan Dawid Peleg wręczył to wyróżnienie naszym przyjaciołom z Radomska: p. Barbarze i Andrzejowi Kopcom.