I Z R A E L    2 0 0 4


    W kwietniu pojechaliśmy do Izraela na zaproszenie Israel Arts and Science Academy w Jerozolimie. Przyjęto nas bardzo serdecznie, mieszkaliśmy w internacie tej szkoły, braliśmy udział w zajęciach, warsztatach i dyskusjach z młodzieżą klas maturalnych przygotowującą się do wizyty w Polsce.
   Zostaliśmy zaproszeni, dzięki Szewachowi Weissowi,do Yad Vashem i Knesetu na uroczystości państwowe związane z Dniem Pamięci. Zwiedzaliśmy, wraz z naszymi izraelskimi przyjaciółmi, Ziemię Świętą. Nasz pobyt trwał tylko tydzień, ale wrażeń starczy nam na długo.

Z Szewachem Weissem i Ronim Erezem.


Łucja z Maian.


W starej Jerozolimie.


Ola przy Ścianie Płaczu.


Przed Knesetem (19.04.2004)


Isreal Arts and Science Academy (16-23.04.2004).


Tel Aviv.


Yad Vashem - Mauzoleum nieistniejących gmin żydowskich.
Wieczór przy smażeniu naleśników i zabawach.


Pełna integracja!


Przed wejściem do Yad Vashem (22.04.2004)


Institut Massua, Warsztaty plastyczne.