B R O D Y    2 0 0 4


   Do Brodów zostali¶my zaproszeni przez Pana Meylakha Sheykheta. Mieszkali¶my w jedynym w tym historycznym miasteczku hotelu. Cmentarz znajduje się daleko za miastem, więc codziennie kilka kilometrów przemierzali¶my w upale. Ale nie żałujemy. Zrobili¶my to, co mogli¶my przy ograniczonej ilo¶ci sprzętu (swojego nie mogli¶my przywieĽć), poznali¶my ciekawych ludzi, choćby Jakuba , naszego cicerone; zwiedzili¶my Lwów.

Napisali o nas w lokalnej prasie.


Zaprosił nas pan M.Sheykhet.
Byli¶my na cmentarzu Orl±t.


Zwiedzili¶my Lwów.