B O R Z E C I C Z K I - Z D U Ń S K A    W O L A    2 0 0 4


   Dwa dni spędzili¶my z uczniami z IASA, którzy przyjechali do Polski i tak jak wcze¶niej umówili¶my się : pracowali¶my na cmentarzu w Zduńskiej Woli, wieczorem dyskutowali¶my, następnego dnia zwiedzali¶my Krotoszyn i okolice. Było to naprawdę niezywkłe spotkanie.

Krotoszyn


Zduńska Wola
Zduńska Wola


Wspólne pożegnalne zdjęcie w Borzęciczkach.


Romana Hyszko z "Rzeczy Krotoszyńskiej" już "nasza" z Łucj±.


Zduńska Wola