A N D R Y C H Ó W    2 0 0 7


   W dniach od 1 do 7 lipca 2007 roku młodzież z Sulejówka w ramach programu edukacyjnego Antyschematy porządkowała cmentarz w Andrychowie.Była to już druga nasza wizyta w tym mieście. Tym razem udało się wyciąć krzewy i uporządkować cały teren nekropolii. W pracach uczestniczyły 23 osoby ( w większości nowi ludzie). Byli jednak dobrze przygotowani do pracy - wyjazd poprzedziły zajęcia w ŻIH. Jak zwykle nad naszą pracą czuwał pan Jan Jagielski, a dodatkową opiekę sprawowała
pani Dorota Wiewióra z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej z Bielska-Białej.